• Quality Enviromental HSE Policy 

  D&T Grup A.Ş. Yurtiçi ve Yurtdışında altyapı, endüstriyel tesisler ve teknolojik binalara ait elektromekanik sistemlerinin mühendislik, tasarım ve montajının uluslararası standartlarda gerçekleştirerek test ve devreye alma hizmetlerini veren bir kuruluş olarak; kalite ve çevre ile ilgili performansını arttırmak için amaç ve hedeflerini belirlerken aşağıdaki temel ilkeleri benimsemiştir.

  • Müşterilerimize bugünkü ve gelecekteki beklentilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini arttırmak.     
  • Müşterilerimizle açık ve yakın iletişim içinde olmak. 
  • Müşterilerimize güvenilir ve ekonomik çözümler sunmak.
  • Tedarikçilerimizi sistemin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmek.
  • Her zaman teknolojiyi takip ederek son teknolojileri hem projelendirme hem de üretim sürecinde kullanmak.
  • Gelişme ve büyüme ivmesini her geçen gün daha da arttırarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda yer almak.
  • Risk Bazlı Düşünme kapsamında D&T Grup prosesleri ile ilgili risk ve fırsatları belirlemek, risk değerlendirme metodu ile riskleri değerlendirmek ve puanlama metodu ile fırsatların değerlendirilmesini sağlamak.
  • Tüm D&T Grup’un önemli çevresel boyutu olan faaliyetleri ve prosesleri ile ilgili tehlike ve etkilerini belirlemek, risk taşıyan tüm faaliyetler ile ilgili etkin bir risk değerlendirmesi yaparak oluşabilecek riskleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak veya minimize etmek.
  • Kirliliği önleyecek ve çevreyi koruyacak şekilde faaliyetleri gerçekleştirmek.
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak için çalışanlarımızı özendirip desteklemek.
  • Atıkları kaynağında azaltmak ve kurallara uygun bertaraf edilmesini sağlamak.
  • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önleyecek güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak.
  • D&T Grup prosesleri ile ilgili ürün ve hizmetleri gerçekleştirirken çalışanlar, taşeronlar, tedarikçiler ve ziyaretçiler için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak talimat, uyarıcı levha, koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili kuralları oluşturmak ve uygulamaktır.
  • Tüm çalışanların, çalışan temsilcilerinin İSG faaliyetlerine danışma ve katılımını sağlamak 
  • Ulusal, uluslar arası kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına tam olarak uymak ve takip etmek.
  • Çalışanlarımızın kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği ve bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırmak için sürekli eğitimler düzenlemek bilgi ve tecrübeleri uygulama fırsatı vererek gelişimlerine katkıda bulunmak.
  • D&T Grup bünyesinde meydana gelebilecek acil durumları belirlemek, acil durum eylem planı oluşturmak ve acil durum tatbikatları gerçekleştirmek.
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği sisteminin etkinliğini ve performansını arttıracak sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yapmak.
  • Tüm D&T Grup  çalışanlarının memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.
  • Sürekli iyileştirme felsefesi ile kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği kültürünü geliştirmek.
  • Ben değil biz bilincini oluşturmak.

  Bu politika,  oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi –Çevre Yönetim Sistemi-İş Sağlığı Güvenliği   hedefleriyle desteklenmektedir.  Bu amaçla kalite/çevre sistem standardının gerekliliklerine uygun olarak oluşturulmuş kalite sistemimizin/çevre sistemimizin sürekliliğini  sağlayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.